Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχορήγηση".

Επιχορήγηση:

Είναι η οικονομική βοήθεια που δίνεται από το κράτος σε επιχειρήσεις ή σε οργανισμούς, με σκοπό την ενίσχυση της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων (βλ. και Επιδότηση).

Spiral

Σχόλια