Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εμπορικό Όνομα".

Εμπορικό Όνομα:

Είναι η λέξη (ή οι λέξεις) που προσδιορίζει το όνομα ενός προϊόντος (ή και μιας υπηρεσίας), όπως π.χ. Mars, Tide, Amazon, η Google Ads κλπ.

Εξάλλου, το Εμπορικό Όνομα μπορεί να προσδιορίζει όχι μόνο ένα προϊόν, αλλά και τον κατασκευαστή του, όπως για παράδειγμα, η Apple, η Coca Cola, η IBM κλπ.

Σημειώνεται ότι το Εμπορικό Όνομα αποτελεί και το νόμιμο όνομα μιας μάρκας.

Spiral

Σχόλια