Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διάγραμμα Ροής".

Διάγραμμα Ροής:

Είναι μία εικονική περίληψη (γραφικό αλγόριθμου) αποφάσεων (για την παραγωγή, την αποθήκευση, τις μεταφορές κλπ.) και ροών (κινήσεις πληροφοριών και υλικών), που διαμορφώνουν μία διαδικασία, ή μία διεργασία, από την αρχή έως το τέλος. Το Διάγραμμα Ροής, ως ένα από τα 7 εργαλεία της ποιότητας, δείχνει πώς λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα και που συμβαίνουν τυχόν λάθη και απώλειες.

Σχόλια