Μία στις δύο θέσεις εργασίας στην Ελλάδα απειλούνται από τις νέες τεχνολογίες.

Έχουμε ξαναγράψει για την διείσδυση της ρομποτικής και του αυτοματισμού στην εργασία, είτε μέσω σχετικής έρευνας για τις ικανότητες που θα απαιτούνται το 2030 στην εργασία, είτε μέσω επιτυχημένων επιχειρηματικών ιδεών, όπως ο αυτόματος πωλητής αυτοκινήτων ή ο σερβιτόρος - ρομπότ.

Τώρα μία νέα έρευνα για την εργασία στην Ελλάδα (ΣΕΒ, McKinsey), εξάγει το συμπέρασμα ότι μία στις δύο θέσεις εργασίας (το 48% για την ακρίβεια), κυρίως ρουτίνας και χαμηλής εξειδίκευσης, απειλούνται από τις νέες τεχνολογίες, τους αυτοματισμούς και τη ρομποτική.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα αναμένεται να μείνουν:
  • 331 χιλ. θέσεις εργασίας στο εμπόριο (από 689 χιλ. που υπάρχουν σήμερα)
  • 240 χιλ. θέσεις εργασίας στη γεωργία (από 470 χιλ. σήμερα)
  • 236 χιλ. θέσεις εργασίας στη μεταποίηση (από 358 χιλ. σήμερα)
  • 210 χιλ. θέσεις εργασίας στον τουρισμό (από 362 χιλ. σήμερα)
  • 158 χιλ. θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση (από 337 χιλ. σήμερα)
  • 122 χιλ. θέσεις εργασία στις μεταφορές και την αποθήκευση (από 185 χιλ. που υπάρχουν σήμερα).
Παράλληλα όμως, επισημαίνεται ότι -βάσει προηγούμενων σχετικών εμπειριών- δεν αναμένεται να προκληθεί μόνιμη και μαζική ανεργία, καθώς τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα προκύψουν, θα απορροφήσουν με κάποιο τρόπο το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, με την προϋπόθεση την ανάπτυξη σε αυτό των νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Spiral

Σχόλια