Η μεγάλη αναδιάρθρωση των δημόσιων οικονομικών στην κρίση, με τις... εξαιρέσεις της!

Μεγάλη μεταβολή στα δημόσια οικονομικά της χώρας μας σηματοδότησε η δεκαετία της οικονομικής κρίσης (2007-2017), σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ (Government at a Glance), που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα με αυτή, όλες οι δαπάνες μειώθηκαν με εξαίρεση τις δαπάνες για συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα, καθώς και αυτές για τις αμοιβές των... δημοσίων υπαλλήλων!

Ειδικότερα:
 • Οι κατά κεφαλήν δαπάνες της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν δραματικά την περίοδο 2007-2017, με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,6%.
 • Οι δαπάνες για συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα έφτασαν στο 45% των συνολικών δημοσίων δαπανών το 2017 (αύξηση 8,5% από το 2007). 
 • Η δαπάνη για αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 25,2% το 2017 (ως ποσοστό επί των συνολικών δαπανών). 
 • Η συμμετοχή των δημοσίων επενδύσεων στις δημόσιες δαπάνες μειώθηκε κατά 4,7 μονάδες στο 7,4%.
 • Η ενδιάμεση κατανάλωση του Δημοσίου μειώθηκε κατά 3,7 μονάδες στο 10,6%.
 • Οι δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους μειώθηκε κατά 3 μονάδες, φτάνοντας στο 6,6% των συνολικών δαπανών.
Εξάλλου, ως ποσοστό του ΑΕΠ:
 • Οι αμυντικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στη 10ετία και διαμορφώθηκαν στο 2,5% το 2017.
 • Οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 0,8% του ΑΕΠ και έφτασαν στο 5,2%.
 • Οι δαπάνες για γενικές δημόσιες υπηρεσίες υποχώρησαν κατά 3,3% του ΑΕΠ, στο 8,3%.
 • Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία μειώθηκαν κατά 3,7% του ΑΕΠ, πέφτοντας στο 19,4% το 2017.
 • Οι δαπάνες για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια μειώθηκαν κατά 0,6% και έφτασαν στο 2,1%.
 • Οι δαπάνες για την εκπαίδευση μειώθηκαν κατά 0,3%, φτάνοντας στο 3,9%.
 • Οι δαπάνες για την περιβαλλοντική προστασία μειώθηκαν κατά 0,5% και έφτασαν στο 1,3%.
Αν λάβουμε υπόψη το όποιο κοινωνικό πρόσημο έχουν οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα, θα μείνουμε με το ερώτημα "για ποιο λόγο αυξήθηκαν οι δαπάνες για αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων", γνωρίζοντας άλλωστε, ότι αποτέλεσαν τη μόνη κατηγορία υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της κρίσης, που δεν συνέβαλλε ούτε στο ελάχιστο, στην αύξηση της ανεργίας στο δυσθεώρητο ποσοστό του 27,6% το 2013. 

Spiral

Σχόλια