Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πληθωρισμός".

Πληθωρισμός:

Είναι η τάση αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών αγαθών και υπηρεσιών σε μία Οικονομία. Προέρχεται από την αύξηση της προσφοράς χρήματος και προσδιορίζεται από την εξέλιξη ορισμένων αριθμοδεικτών, που αφορούν το δείκτη τιμών καταναλωτή.

Ο Pληθωρισμός έχει αρνητικές επιπτώσεις σε μια Οικονομία, γιατί μειώνει την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων, ενισχύει την ανισοκατανομή του εισοδήματος, μειώνει την ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας, ενθαρρύνει τις εισαγωγές και περιορίζει τη ροπή για αποταμίευση.

Spiral

Σχόλια