Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Παγκοσμιοποίηση".

Παγκοσμιοποίηση:

Είναι η παγκόσμια κίνηση για την οικονομική, εμπορική και επικοινωνιακή ολοκλήρωση.

Η Παγκοσμιοποίηση υποδηλώνει το άνοιγμα των τοπικών και εθνικών προοπτικών, προς έναν διασυνδεδεμένο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών, ανάμεσα στα κράτη.

Σε κάθε περίπτωση, η Παγκοσμιοποίηση δεν υποδηλώνει και την απρόσκοπτη διακίνηση της εργασίας, ενώ -σύμφωνα με κάποιους οικονομολόγους- μπορεί να αποβεί ζημιογόνα για τις μικρότερες ή τις πιο εύθραυστες Οικονομίες, εφόσον εφαρμοστεί ανεξέλεγκτα.

Σχόλια