Πρώτα τα ελληνικά νοικοκυριά σε... μετρητά!

Η χώρα μας κατέχει την πρωτιά μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών με βάση το ποσοστό μετρητών και καταθέσεων των Ελλήνων, σε σχέση με τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία (ομόλογα, μετοχές, ασφαλιστικά προγράμματα κ.ά.). Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ με τίτλο "Ενίσχυση της αποταμίευσης και ανάπτυξη με μοχλό την κεφαλαιαγορά", το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται σε 64,4%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται στο 31,3%. Με λίγα λόγια, ο Έλληνας κρατάει τα λεφτά του και φοβάται να τα επενδύσει.


Τα πιο ενδεικτικά ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:
  • 245 δισ. € είναι τα συνολικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων.
  • 133 δισ. € είναι οι συνολικές καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
  • 25 δισ. € βρίσκονται σε στρώματα, θυρίδες και άλλες κρυψώνες.
  • 19 δισ. € σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
  • 6 δισ. € σε αμοιβαία κεφάλαια.
  • 3 δισ. € σε ομόλογα.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου και της Τράπεζας Πειραιώς, Γ. Χαντζηνικολάου, "οι αποταμιεύσεις αποτελούν προϋπόθεση αναγκαία αλλά όχι ικανή, για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς", καθώς θα πρέπει "να υπάρχουν εταιρείες υγιείς με ενδιαφέρον για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο".


Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα για άλλη μια φορά, είναι ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη οι κατάλληλες συνθήκες για να επενδυθούν.

Spiral

Σχόλια