Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: "Κουπόνια Καινοτομίας"

Από τις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία".

Η δράση, ύψους 4 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία, με 1.000-10.000 ευρώ, για να αγοράσουν υπηρεσίες καινοτομίας από πιστοποιημένους φορείς. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν να βελτιώσουν τις παραγωγικές και οργανωτικές τους διαδικασίες, να σχεδιάσουν νέα προϊόντα κλπ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. Επίσης, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας (π.χ. Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, ΑΕΙ κ.λπ.). Οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις, δεν θα πρέπει απλώς να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα ερευνητικά τους σχέδια μέχρι και το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Spiral

Σχόλια