Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τραστ".

Τραστ:

Είναι ένας ιδιαίτερος τύπος οικονομικής και νομικής ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος δημιουργείται από μία επιχείρηση (trustor), μέσω του οποίου μια άλλη επιχείρηση (trustee) έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία της πρώτης, προς όφελος μιας τρίτης επιχείρησης (beneficiary).

Σχόλια