Η Google αλλάζει τον τρόπο που καταλαβαίνει τις λέξεις.

Την περασμένη Παρασκευή η Google ανακοίνωσε ότι αρχίζει να χρησιμοποιεί ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που ανέπτυξε η ίδια στα εργαστήριά της, γνωστό ως BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), για να μπορεί να κατανοήσει και να απαντήσει καλύτερα τα ερωτήματα που θέτονται από τους χρήστες της.

Το νέο σύστημά της θα εφαρμοστεί αρχικά στις αναζητήσεις στην αγγλική γλώσσα, σκοπεύοντας να καλύψει αποτελεσματικά τις διαφοροποιήσεις της γλώσσας αναζήτησης, ανάμεσα στους Άγγλους και τους Αμερικανούς χρήστες. Στη συνέχεια το BERT θα εφαρμοστεί σταδιακά και στις άλλες γλώσσες βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα στις αναζητήσεις.

Στην ουσία της βελτίωσης αυτής της Google, είναι η καλύτερη κατανόηση από τη μηχανή αναζήτησης του νοήματος των φράσεων και πώς αυτές εκφράζονται από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται. Ενώ παλαιότερα η μηχανή κατανοούσε τις λέξεις κάθε μία ξεχωριστά, τώρα θα μπορεί να κάνει συνδυασμούς και να εξάγει συμπεράσματα. Π.χ. στη φράση αναζήτησης "2019 brazil traveler to usa need a visa", η Google δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι πρόκειται για ερώτηση για το αν ένας βραζιλιάνος χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Με το BERT τα δεδομένα αλλάζουν και τα αποτελέσματα στις αναζητήσεις γίνονται ακόμα πιο εύστοχα.
Να ποιος είναι ο λόγος που Google είναι -και θα είναι επί μακρόν- η καλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο και μάλιστα με διαφορά: η συνεπής εφαρμογή της διοικητικής πρακτικής του "Μάνατζμεντ της Γνώσης" στη λειτουργία της επιχείρησης. Εφόσον η επιχείρηση μπορεί να παράγει συστηματικά αξία από την υφιστάμενη και αναπτυσσόμενη γνώση, καταφέρνει έτσι να διατηρεί ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό της. 

Spiral

Σχόλια