Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Γραμμάτιο".

Γραμμάτιο:

Είναι ένα χρεόγραφο ή ένας πιστωτικός τίτλος, που εκδίδεται από έναν αγοραστή και περιέχει υπόσχεση του, να πληρώσει στον πωλητή ένα συγκεκριμένο ποσό (ονομαστική αξία του γραμματίου), σε μία προκαθορισμένη μεταγενέστερη ημερομηνία (ημερομηνία λήξης του γραμματίου).

Spiral

Σχόλια