Μην πληρώνεις δυο φορές τους εργαζόμενούς σου!

Στη σημερινή εποχή, η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξεύρεση και τη διατήρηση των καλύτερων εργαζομένων. Ο σημαντικότερος παράγοντας για να επιτευχθεί η παραπάνω συνθήκη είναι το πακέτο των αμοιβών και πώς αυτές οι αμοιβές γίνονται αντιληπτές από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις -συχνό φαινόμενο στην Ελληνική πραγματικότητα, όσο περίεργο και να φαίνεται- έχουν μία πολύ αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα των υπόλοιπων εργαζομένων, ενώ επιδρούν αρνητικά και στο τζίρο των επιχειρήσεων.

Σχετικές έρευνες (SHRM) αναφέρουν ότι κάθε φορά που μία επιχείρηση αντικαθιστά έναν εργαζόμενο, της κοστίζει μισθούς 6 - 9 μηνών (αυτού του εργαζόμενου), για να προσλάβει και να εκπαιδεύσει έναν καινούργιο. Βεβαίως, το κόστος αυτό μπορεί να φτάνει έως και τους 24 μισθούς, ειδικότερα όταν μιλάμε για σημαίνοντα διοικητικά στελέχη ή πωλητές.

Έτσι, η οικονομική απώλεια για μια επιχείρηση όταν αποχωρεί κάποιος εργαζόμενος, εξαρτάται από το ρόλο και το μισθό που παίρνει (σύμφωνα με το Center for American Progress), ως εξής: 16% για μισθούς έως και 30.000$ το χρόνο, 20% για μισθούς από 20.000 έως 50.000$ και 213% για μισθούς πάνω από 100.000$ το χρόνο!

Αν και είναι πολύ δύσκολο για κάθε επιχείρηση να προβλέψει το κόστος αποχώρησης ενός εργαζόμενου, είναι παράλληλα αρκετά εύκολο να κατανοήσει ότι δεν είναι και αμελητέο. Πώς όμως διαμορφώνεται το κόστος από την αποχώρηση ενός εργαζόμενου;

Το κόστος αυτό διαμορφώνεται από τους κάτωθι παράγοντες:
  1. Κόστος για την πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου (προσέλκυση, συνέντευξη, αξιολόγηση, πρόσληψη).
  2. Κόστος τοποθέτησης του υπαλλήλου (εκπαίδευση και καθοδήγηση).
  3. Κόστος από τη μειωμένη παραγωγικότητα (διάρκειας κατά μέσο όρο έως και δύο χρόνια για να φτάσει την παραγωγικότητα ενός "παλιού").
  4. Κόστος από τη "χαλάρωση" των άλλων υπαλλήλων (όντας επηρεασμένοι από την απώλεια του συναδέλφου) και αλλοίωση της εταιρικής κουλτούρας.
  5. Κόστος από λάθη και παραλείψεις στην εξυπηρέτηση των πελατών.
Για να μπορέσει μια επιχείρηση να αυξήσει τη διατηρησιμότητα των εργαζομένων της θα πρέπει:
  1. Να αξιολογεί τη πιθανότητα απώλειας κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά.
  2. Να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες στρατηγικές για να επιτύχει το παραπάνω.
  3. Να παρέχει κάποιες έξτρα παροχές υγείας (π.χ. ιδιωτική ασφάλιση, ασφάλεια στην εργασία κλπ.).
  4. Να παρέχει ιδιαίτερα - προσωπικά οφέλη στους εργαζόμενους.
  5. Να αξιολογεί πάντοτε με συνεντεύξεις τους λόγους για τους οποίους κάποιος ωθήθηκε σε παραίτηση.
Αν λοιπόν απασχολείτε έναν αριθμό εργαζομένων (όσο μικρός και αν είναι αυτός) μην ξεχνάτε: διαφυλάξετε τον κόπο και το κόστος που έχετε αναλάβει για να φτάσετε την αποδοτικότητα του προσωπικού σας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Διαφορετικά, θα κληθείτε να το ξανακάνετε.

Spiral

Σχόλια