Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συγχώνευση".

Συγχώνευση:

Είναι η εθελοντική ένωση δύο επιχειρήσεων, επί ίσοις όροις, σε μία νέα οντότητα. Οι Συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με τη παραχώρηση των μετοχών πριν από τη συγχώνευση, με αντάλλαγμα τις μετοχές της νέας εταιρίας. Οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες και οι πόροι των επιχειρήσεων μεταφέρονται στη νέα εταιρία.

Εάν οι συγχωνευμένες εταιρίες είναι πρώην ανταγωνιστές, τότε η Συγχώνευση θεωρείται ως «οριζόντια ολοκλήρωση», ενώ όταν είναι πρώην προμηθευτής και πελάτης, θεωρείται ως «κάθετη ολοκλήρωση».

Σχόλια