Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κεφαλαιαγορά".

Κεφαλαιαγορά:

Είναι οι τοποθεσία όπου διακινούνται αποταμιεύσεις και επενδύσεις κεφαλαίου ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κεφάλαιο και σε αυτούς που έχουν την ανάγκη του κεφαλαίου. Αυτοί που έχουν κεφάλαιο είναι διάφοροι επενδυτές, ενώ αυτοί που αναζητούν κεφάλαιο είναι επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ιδιώτες. Στην Κεφαλαιαγορά διακινούνται συνήθως τίτλοι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως για παράδειγμα μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια.

Σχόλια