Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λειτουργία Προσωπικού".

Λειτουργία Προσωπικού:

Είναι η λειτουργία της επιχείρησης που αντικείμενά της είναι:

Σχόλια