Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λειτουργία Προσωπικού".

Λειτουργία Προσωπικού:

Είναι η λειτουργία της επιχείρησης που αντικείμενά της είναι:
  • Ο προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων.
  • Η ανάλυση της εργασίας.
  • Η προσέλκυση και η επιλογή των υποψηφίων εργαζόμενων.
  • Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.
  • Οι αμοιβές των εργαζόμενων.
  • Η αξιολόγηση της απόδοσής τους.
  • Η παρακίνησή τους.
  • Η διαχείριση των αλλαγών στην εργασία.
Spiral

Σχόλια