Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κοστολόγηση".

Κοστολόγηση:

Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να υπολογίσει το κόστος της παραγωγής ή το κόστος λειτουργίας της, μέσω του επιμερισμού των εξόδων στα διάφορα στάδια παραγωγής ή στις διάφορες λειτουργίες της.

Σχόλια