Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Δεδομένα".


Δεδομένα:

Είναι πληροφορίες, που δεν έχουν επεξεργαστεί, ή άτακτα σχήματα (όπως γράμματα, νούμερα, ή σύμβολα), τα οποία αναφέρονται ή αντιστοιχούν σε συνθήκες, ιδέες, ή αντικείμενα.

Τα Δεδομένα είναι απεριόριστα και υπάρχουν παντού. Μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν, να επεξεργαστούν (από έναν υπολογιστή για παράδειγμα) και να παράγουν μία ή περισσότερες πληροφορίες. Π.χ. συλλέγονται δεδομένα αναφορικά με τις ετήσιες γεννήσεις σε μία πόλη, από τα οποία εξάγεται τελικά η πληροφορία ότι υπάρχει υπογεννητικότητα.

Spiral

Σχόλια