Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Παραγωγικότητα".

Παραγωγικότητα:

Είναι η μέτρηση της αποδοτικότητας ενός ανθρώπου, μηχανής, εργοστασίου, συστήματος κλπ, αναφορικά με τη μετατροπή εισροών σε χρήσιμες εκροές.

Η Παραγωγικότητα υπολογίζεται με τη διαίρεση του μέσου όρου των εκροών μιας περιόδου, με το συνολικό κόστος των πόρων που απαιτούνται (κεφαλαίου, ενέργειας, υλικά, εργασία κλπ.), δηλαδή των εισροών της ίδιας χρονικής περιόδου.

Η Παραγωγικότητα είναι καθοριστικός παράγοντας αποδοτικότητας μιας επιχείρησης.

Σχόλια