Τα 11 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα στην Ελλάδα.

Τα 11 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα στην Ελλάδα αναδεικνύει πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ, που παρουσιάστηκε χθες σε σχετική συνέντευξη τύπου:
 1. Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων.
 2. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού.
 3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.
 4. Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Αυτοματισμών.
 5. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων.
 6. Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης.
 7. Στέλεχος προώθησης εξαγωγών.
 8. Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας.
 9. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων.
 10. Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
 11. Χειριστής μηχανημάτων έργου.
Άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας του ΣΕΒ είναι ότι:
 • Το 36% των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας.
 • Οι κλάδοι με το εντονότερο πρόβλημα είναι αυτοί της ενέργειας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Η έλλειψη δεξιοτήτων είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από την έλλειψη τυπικών προσόντων.
Spiral

Σχόλια