Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πράκτορας".

Πράκτορας:

Είναι ο επαγγελματίας που έχει δηλώσει (προφορικά ή γραπτά) το δικαίωμά του να δρα για κάποιον άλλον (τον εντολέα του), έτσι ώστε να φέρει στον εντολέα του συμβόλαια με άλλα μέρη (επιχειρήσεις, πρόσωπα κ.ά.). Ο Πράκτορας είναι κάτω από τον έλεγχο του εντολέα του και δρα για να εξυπηρετήσει το σκοπό αυτού, γι’ αυτό και οι πράξεις του είναι δεσμευτικές για τον εντολέα του. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του εντολέα, δεν βρίσκονται στην κατοχή και την ευθύνη του Πράκτορα, εκτός ειδικών περιπτώσεων.

Κλασικό παράδειγμα Πράκτορα, είναι ο Ασφαλιστικός Πράκτορας, που εργάζεται για την εξυπηρέτηση του σκοπού του εντολέα του, δηλαδή της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρίας.

Spiral

Σχόλια