Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διοίκηση".

Διοίκηση:

Είναι η έκφραση και η εφαρμογή της πολιτικής που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, ενός ιδρύματος ή ακόμα και οποιασδήποτε κυβερνητικής ή μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Η Διοίκηση, ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται σε Δημόσια Διοίκηση, σε Στρατιωτική Διοίκηση, σε Πανεπιστημιακή Διοίκηση, σε Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.ά.

Spiral

Σχόλια