Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Παραγωγική Διαδικασία".

Παραγωγική Διαδικασία:

Είναι τα μηχανικά ή τα χημικά βήματα που γίνονται για δημιουργηθεί ένα αντικείμενο, συνήθως επαναλαμβανόμενα, ώστε να παραχθούν πολλά τεμάχια από το ίδιο αντικείμενο. Γενικά, η Παραγωγική Διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση πρώτων υλών, μηχανημάτων και ανθρώπινης εργασίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα προϊόν.

Σχόλια