Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τιμή".

Τιμή: 

Είναι ένα αντίτιμο, με το οποίο αγοράζεται μία προκαθορισμένη ποσότητα, βάρος ή άλλη μονάδα μέτρησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Η Τιμή, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών και της αλλαγής ιδιοκτησίας επί προϊόντων και υπηρεσιών, καθορίζεται από το πόσο θέλει να πληρώσει ο αγοραστής, το πόσο θέλει να πουλήσει ο πωλητής και από το κατά πόσο επηρεάζεται αυτή η συναλλαγή από τον ανταγωνισμό του πωλητή (π.χ. αν ο ανταγωνισμός ρίξει τις Τιμές, δεν μπορεί παρά να ρίξει την Τιμή του και ο πωλητής, διαφορετικά η συναλλαγή δεν θα ολοκληρωθεί).

Σχόλια