Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ελεύθερη Αγορά".

Ελεύθερη Αγορά:

Είναι η αγορά στην οποία αγοραστές και πωλητές μπορούν να κάνουν τις συμφωνίες που επιθυμούν, χωρίς παρεμβάσεις, εκτός των επιδράσεων του νόμου της προσφοράς και τις ζήτησης. H αγορά του χρηματιστηρίου αποτελεί την ιδανικότερη πραγμάτωση της Ελεύθερης Αγοράς.

Σχόλια