Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ασφάλιση".

Ασφάλιση:

Είναι ο διακανονισμός με τον οποίο μία εταιρία (ή η Πολιτεία) αναλαμβάνει να παρέχει εγγυημένη αποζημίωση για μία συγκεκριμένη απώλεια, ζημιά, ασθένεια, ή θάνατο, μέσω ενός χρηματικού ποσού.

Σχόλια