Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Παραγωγή".

Παραγωγή:

Κάθε οργανωμένη διαδικασία και μέθοδος που αποσκοπεί στην αύξηση της χρησιμότητας ορισμένων υλικών αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, πελατών ή χρηστών.

Στη διαδικασία αυτή, μετασχηματίζονται οι εισροές της επιχείρησης σε εκροές, δηλαδή προϊόντα ή υπηρεσίες, που είναι κατάλληλα για να διατεθούν στην αγορά με ένα συγκεκριμένο αντίτιμο.

Σχόλια