Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συμβουλευτική".

Συμβουλευτική:

Η γνώση που παρέχεται από ειδικούς σε κάποιον τρίτο για μια αμοιβή. Η Συμβουλευτική παρέχεται συνήθως, όταν μία επιχείρηση χρειάζεται έναν εξωτερικό ειδικό σύμβουλο στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, όταν μία επιχείρηση ψάχνει να πουλήσει τα προϊόντα της στο εξωτερικό και απευθύνεται σε ένα σύμβουλο, ειδικό και έμπειρο στην ανάπτυξη πωλήσεων στη χώρα – στόχο. Ο σύμβουλος θα πει στην επιχείρηση ποιες είναι οι κατάλληλες πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, τι πρέπει να περιμένει από τους πελάτες και πώς θα προσαρμοστεί η επιχείρηση στους νόμους και τις συναλλακτικές συνήθειες του ξένου κράτους.

Σχόλια