10 ορισμοί της επιχειρηματικότητας για να καταλάβεις τι στην ευχή είναι!

Τι είναι τελικά η επιχειρηματικότητα; Όλοι νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε μία τόσο καθημερινή έννοια, αλλά όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι μαζί της εκπλησσόμαστε απροσδόκητα!

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια, από κάθε άποψη, χαρακτηρίζεται από μερικές σταθερές, ωστόσο δεν παύει να είναι μία έννοια δυναμική, που κατευθύνεται προς τις συνθήκες που την ευνοούν. Τώρα, ποιες είναι αυτές; Αναζητήστε τις στους ορισμούς που ακολουθούν και βρισκόμαστε παρακάτω:
  1. Η δραστηριότητα δημιουργίας μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας επιχειρηματικό ρίσκο, με την προσδοκία κέρδους (Oxford University).
  2. Η διαδικασία σχεδιασμού, έναρξης και λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι μικρή στην αρχή (Wikipedia).
  3. Η ικανότητα έναρξης νέων επιχειρήσεων, ειδικότερα όταν αυτό συνδυάζεται με τον εντοπισμό νέων ευκαιριών (Cambridge).
  4. Η ικανότητα και η προθυμία να δημιουργήσεις, να οργανώσεις και να διαχειριστείς ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, με όλο το ρίσκο που αυτό συνεπάγεται, έτσι ώστε να αποκομίσεις κέρδος (Business Dictionary).
  5. Είναι η πράξη δημιουργίας μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, μαζί με την συνεχή δόμηση και αναβάθμισή της, ώστε να επιτευχθεί κέρδος (Oberlo).
  6. Είναι η μάθηση για το πώς δημιουργούνται οι νέες επιχειρήσεις, όπως επίσης και η πρακτική διαδικασία έναρξης μιας νέας επιχείρησης (Shopify).
  7. Είναι το πλαίσιο ανάπτυξης και διαχείρισης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, έτσι ώστε να επιτευχθεί κέρδος, με την παράλληλη ανάληψη ρίσκου (Entrepreneur).
  8. Είναι η διαδικασία δημιουργίας κάτι νέου με αξία, αφιερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο και προσπάθεια, αναλαμβάνοντας το απαιτούμενο οικονομικό, φυσικό και κοινωνικό ρίσκο και λαμβάνοντας την συνεπαγόμενη χρηματική αμοιβή και προσωπική ικανοποίηση και ανεξαρτησία (Kingston University).
  9. Είναι η αναζήτηση ευκαιριών ανεξάρτητα από τους πόρους που ελέγχονται επί του παρόντος (Harvard Business Review).
  10. Είναι η διαδικασία δημιουργίας και διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσω καινοτόμου οργάνωσης, με την ανάληψη ρίσκου και σε περιβάλλον αβεβαιότητας, με σκοπό το κέρδος ή την προσωπική ικανοποίηση και ανεξαρτησία (Spiral).

Είναι φανερό πως η επιχειρηματικότητα διακατέχεται ως έννοια από την ανάληψη ρίσκου και την προσδοκία κέρδους. Επισημαίνουμε όμως ότι είναι παράλληλα πολλά πράγματα ταυτόχρονα! Έτσι, είναι διαδικασία, είναι σχεδιασμός, είναι λειτουργία, είναι μάθηση, είναι ικανότητα, είναι αναζήτηση ευκαιριών, είναι καινοτόμος οργάνωση, είναι πράξη, είναι αξία. Είναι όλα αυτά μαζί και όλα αυτά μαζί πρέπει να είμαστε ικανοί να πράξουμε όταν αποφασίσουμε να κάνουμε μια επιχείρηση.

Spiral

Σχόλια