Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Προμήθεια".

Προμήθεια:

Είναι το ποσό που -βάσει συμφωνίας, εθίμου, ή νόμου- καταβάλλεται ως πληρωμή σε πράκτορα, μεσίτη ή πωλητή, για τη διευκόλυνση ή την πραγματοποίηση μιας εμπορικής συναλλαγής και υπολογίζεται συνήθως ως ποσοστό επί της χρηματικής αξίας της εμπορικής συναλλαγής, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί απλά και ένα προσυμφωνημένο ποσό.

Spiral

Σχόλια