Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Άρρητη γνώση".


Άρρητη γνώση:

Άρρητη είναι η εσωτερική γνώση, η οποία είναι σαφώς προσωπική, είναι δύσκολο να τυποποιηθεί και εκτός τούτου είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί και να γίνει κατανοητή από τους άλλους.

Η Άρρητη Γνώση, λόγω της υποκειμενικής και διαισθητικής της φύσης, δεν επιδέχεται επεξεργασία.

Spiral

Σχόλια