Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εκροές".

Εκροές:

Είναι το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης, βάσει τις οποίας οι εισροές μετασχηματίζονται σε εκροές, δηλαδή: σε τελικά αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες, ακόμα και σε πληροφορίες.

Spiral

Σχόλια