Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Παρακίνηση".

Παρακίνηση:

Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που προκαλούν την επιθυμία και δίνουν την ενέργεια, ώστε να διατηρεί κάποιος το ενδιαφέρον του για μια δουλειά, ένα ρόλο, κάποιο θέμα, ή ακόμα και να τον κάνουν να προσπαθεί περισσότερο για να επιτύχει κάποιο στόχο.

Η Παρακίνηση προκύπτει από την αλληλεπίδραση συνειδητών και ασυνείδητων παραγόντων, όπως είναι η επιθυμία, η ανάγκη, η ανταμοιβή από την επίτευξη κάποιου στόχου και οι προσδοκίες ενός ατόμου ή / και των συναδέλφων του στην εργασία. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι λόγοι που κάποιος θα συμπεριφερθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Παράδειγμα Παρακίνησης, είναι ένας φοιτητής που ξοδεύει περισσότερο χρόνο μελετώντας για κάποια εξέταση, διότι επιθυμεί να διακριθεί στην τάξη του.

Spiral

Σχόλια