Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μέρισμα".

Μέρισμα:

Είναι η χρηματική αξία (με τη μορφή χρημάτων, μετοχών ή και άλλων περιουσιακών στοιχείων), που διανέμεται στους μετόχους μιας εταιρίας, από τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας. Αν και δεν είναι υποχρεωτική η διανομή των κερδών, οι επιχειρήσεις συνηθίζουν να διανέμουν τα κέρδη τους, ως κίνητρο απόκτησης και διατήρησης των μετοχών τους από τους επενδυτές. Ο χρόνος διανομής και το ύψος του μερίσματος καθορίζεται από τις αποφάσεις της Διοίκησης.

Spiral

Σχόλια