Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εκπαίδευση στην Εργασία".

Εκπαίδευση στην Εργασία:

Είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων στο χώρο εργασίας τους, ενώ αυτοί εργάζονται κανονικά. Συνήθως ένας επαγγελματίας εκπαιδευτής (ή και ένας έμπειρος εργοδότης) αναλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνδυάζοντας την πρακτική εκπαίδευση κατά την εργασία, με μία θεωρητική εκπαίδευση διά ζώσης.

Σχόλια