Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Προσφορά".

Προσφορά:

Η Προσφορά αναφέρεται στην ποσότητα ενός αγαθού, που μπορεί να παραχθεί για τους καταναλωτές σε μία συγκεκριμένη τιμή.

Η Προσφορά ενός αγαθού μπορεί να είναι ελαστική ή ανελαστική ανάλογα με το βαθμό επιρροής της από τις αυξομειώσεις της τιμής του. Έτσι, για παράδειγμα, η προσφορά των εσπεριδοειδών είναι ανελαστική ως προς την τιμή τους, καθώς δεν επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις της, είναι όμως ελαστική ως προς τις αλλαγές του καιρού, αφού από τον καιρό μπορεί να χαθεί όλη η παραγωγή.

Spiral

Σχόλια