Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ιχνηλασιμότητα".

Ιχνηλασιμότητα:

Είναι η δυνατότητα έρευνας βάσει ενδείξεων, αναφορικά με το ιστορικό, την εφαρμογή ή τη θέση αυτού, το οποίο είναι υπό εξέταση (µέσω καταγεγραµµένων αναγνωριστικών στοιχείων, π.χ. μέσω καταγραφής όλων των σταδίων παραγωγής ενός προϊόντος). Η Ιχνηλασιμότητα αφορά κυρίως προϊόντα, αλλά και πληροφοριακά δεδομένα, διακριβώσεις, τεχνολογίες πληροφορικής κ.ά.

Spiral

Σχόλια