Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οικονομία Κλίμακας".

Οικονομία Κλίμακας:

Είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να μειώνει το μέσο κόστος ανά μονάδα παραγωγής (προϊόν ή υπηρεσία), όταν αυξάνει την παραγωγή της.

Έτσι για παράδειγμα, μία επιχείρηση που έχει ήδη μία γραμμή παραγωγής αναψυκτικών, μπορεί να εκμεταλλευτεί Οικονομία Κλίμακας, όταν αυξηθεί η ζήτηση και ως εκ τούτου και ο όγκος παραγωγής της.

Spiral

Σχόλια