Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διεργασία".

Διεργασία:

Η «Διεργασία» στις επιχειρήσεις, είναι μία έννοια που συναντάται κυρίως στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO και αφορά στο μετασχηματισμό εισερχόμενων πόρων (υλικών ή και άυλων) σε εξερχόμενα προϊόντα, υπηρεσίες ή και πληροφορίες.

Διεργασία είναι για παράδειγμα, η παραγωγή ψωμιού σε ένα αρτοποιείο, η ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών σε ένα video club, ή οι ψηφιακές εκτυπώσεις σε ένα τυπογραφείο.

Spiral

Σχόλια