Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διαφοροποίηση".

Διαφοροποίηση:
Είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας επιχείρησης να δημιουργηθεί ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μία μάρκα, έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό της, στο βαθμό που παρέχει μία μοναδική αξία στους αγοραστές.

Spiral
Σχόλια