Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Άτυπη Οργάνωση".

Άτυπη Οργάνωση:

Είναι η οργάνωση που αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων που εργάζονται σε μία επιχείρηση. Αποτελείται από διάφορες ομάδες που δημιουργούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους. Π.χ. οι ομάδες που τρώνε μαζί στο διάλειμμα, ή που κάνουν παρέα εκτός εργασίας.

Η Άτυπη Οργάνωση, πολλές φορές, βοηθά έμμεσα στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Spiral

Σχόλια