Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χρηματοπιστωτική Αγορά".

Χρηματοπιστωτική Αγορά:

Είναι η αγορά, όπου οι επενδυτές αγοράζουν και πουλάνε φυσικά και χρηματιστικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις, όπως μετοχές, ομόλογα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ξένα νομίσματα κ.ά.

Μέρη της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς είναι η Κεφαλαιαγορά και η Χρηματαγορά.

Spiral

Σχόλια