Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Καταστατικό".

Καταστατικό:

Είναι ένα επίσημο έγγραφο που καθιστά υπαρκτό ένα νομικό πρόσωπο και οριοθετεί το σκοπό του, τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας του, τη νομική του μορφή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την έδρα του, την χρονική του διάρκεια κ.ά.

Σχόλια