Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διαχείριση Ποιότητας".

Διαχείριση Ποιότητας:

Είναι η διαχείριση δραστηριοτήτων και λειτουργιών που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της πολιτικής της ποιότητας και της εφαρμογής της σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό, που γίνεται μέσα από διαδικασίες που αφορούν το σχεδιασμό της ποιότητας, τη διασφάλιση της ποιότητας και τον έλεγχό της.

Spiral

Σχόλια