Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τιμολόγιο".

Τιμολόγιο:

Είναι ένα μη διαπραγματεύσιμο εμπορικό έγγραφο, που εκδίδεται από τον πωλητή και παραδίδεται στον αγοραστή. Αναγράφει τα στοιχεία και των δύο πλευρών, περιγράφει τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που παρέχονται, τις τιμές τους, τις ποσότητες, την ημερομηνία της συναλλαγής (ή και της παράδοσης), τυχόν εκπτώσεις κ.ά. (Βλ. και τιμολόγιο πώλησης).

Spiral

Σχόλια