Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχειρηματίας".

Επιχειρηματίας:

Κάποιος που παίρνει την πρωτοβουλία να οργανώσει ένα επενδυτικό εγχείρημα, για να ωφεληθεί από μία ευκαιρία και ως λήπτης αποφάσεων, να αποφασίσει τι, πως και σε ποια ποσότητα θα παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Ένας Επιχειρηματίας επενδύει ένα κεφάλαιο αναλαμβάνοντας ρίσκο και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Επιχειρηματίας είναι συνήθως είτε μοναδικός ιδιοκτήτης, είτε ένας συνέταιρος, είτε αυτός που κατέχει τις περισσότερες μετοχές μιας επιχείρησης.

Οι Επιχειρηματίες δεν υποκινούνται πάντοτε από το κέρδος, αλλά και από τη διάθεση για επιτυχία, ενώ διακρίνονται από αυτοπεποίθηση, θέληση για διάκριση και αριστεία, θετική σκέψη και αισιοδοξία, καθώς και από την ανάληψη μέτριου ρίσκου.

Spiral

Σχόλια