Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πελάτης".

Πελάτης:

Είναι ένας άνθρωπος ή μία ομάδα ανθρώπων, που αποκτούν, καταναλώνουν ή απολαμβάνουν προϊόντα, (αγαθά, υπηρεσίες ή ιδέες) και έχουν την ικανότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε άλλα προϊόντα και πωλητές (προμηθευτές) και να καταβάλουν ορισμένο αντίτιμο (χρήματα ή κάποια άλλη αμοιβή) για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Ο Πελάτης βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης, καθώς η ικανοποίηση των αναγκών του αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους της σύστασης και της λειτουργίας της.

Spiral

Σχόλια