Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Σύμβουλος".

Σύμβουλος:

Είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας που παρέχει εξειδικευμένη γνώση σε επιχειρήσεις επί πληρωμή (συχνά πίσω από μία εταιρική επωνυμία). Εργάζεται παρέχοντας μόνο συμβουλές, χωρίς να είναι υπόλογος για τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στους πελάτες του.

Ορισμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων (όπως ο Peter Drucker και o Edward Deming) έχουν επιφέρει δραματικές αλλαγές στο μάνατζμεντ και σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση επιχειρήσεων.

Spiral

Σχόλια