Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Δημιουργικότητα".

Δημιουργικότητα:

Είναι η διαδικασία της σκέψης, μέσω της οποίας συνδυάζονται η φαντασία, η διορατικότητα, η εφευρετικότητα, η καινοτομία, η ιδιοφυΐα, η διαίσθηση, η έμπνευση και η διαφώτιση, ώστε να προκύψουν νέες ιδέες, οι οποίες μπορούν να καταστούν χρήσιμες.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, σκοπός της Δημιουργικότητας είναι ιδέες χρήσιμες. Και όπως είναι φυσικό, στη βάση αυτής της διαδικασίας είναι πάντοτε ο άνθρωπος, η ατομική σκέψη και ικανότητα.

Spiral

Σχόλια