Δημιουργώντας ένα καλό positioning.

Positioning (τοποθέτηση προϊόντος) είναι η σύντομη διατύπωση της στρατηγικής της επιχείρησης, που βοηθά μια μάρκα να καταλάβει μία διακριτή θέση, σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα (ή υπηρεσίες), στη συνείδηση των πελατών. Η δημιουργία του είναι μία πολύ σοβαρή απόφαση και πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή, καθώς άπαξ και καταστεί σαφές στη συνείδηση των πελατών, είναι πολύ δύσκολο να αναιρεθεί. Πώς όμως δημιουργείται ένα επιτυχημένο positioning;

Καταρχήν ένα positioning θα πρέπει να περικλείει σε λίγες φράσεις ή λέξεις το προϊόν, τα ωφελήματά του και τα διακριτά χαρακτηριστικά του, (τι είναι, τι κάνει, πώς το κάνει κλπ.), με στόχο να δημιουργηθεί μία κατάλληλη «εικόνα» (φτηνό, ακριβό, χρηστικό, πολυτελές, μακράς διάρκειας ζωής κ.ά.) μέσα από διαφημίσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι απλό, θετικό, σαφές, σύντομο, περιεκτικό.


Για να διαμορφώσετε το positioning σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 • Αναλύστε τα ωφελήματα των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας.
 • Εντοπίστε διαφορές από τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού.
 • Περιγράψτε το στόχο του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας.
 • Συνδέστε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας με αυτά του κοινού που απευθύνονται.
 • Διατυπώστε το positioning.

Προσοχή:
 • Κάθε λέξη έχει σημασία και πρέπει να διαλέγεται με μεγάλη προσοχή.
 • Το positioning δεν πρέπει να είναι ούτε ασαφές, ούτε υποτονικό, ούτε υπερβολικό.
 • Χρησιμοποιήστε το σε κάθε προωθητική σας ενέργεια.
Χαρακτηριστικά και επιτυχημένα, σύγχρονα και περιεκτικά positioning είναι:
 • Amstel: Όταν λέμε μπύρα, εννοούμε ΑΜΣΤΕΛ. Γιατί η ΑΜΣΤΕΛ συνοδεύει τις αυθεντικές ελληνικές μας στιγμές πάνω από 50 χρόνια. Γιατί έτσι μας αρέσει! (Τοποθετείται ως διαχρονική αξία για τους Έλληνες).
 • Levi Strauss & Co.: We believe ... Clothes and how they're made can make a difference. (Διαφοροποιείται ως ποιοτική αξία).
 • One Plus 5: Dual Camera. Clearer Photos. (Αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος).
Spiral

Σχόλια